Up next

[VIDEO ĐẦU TIÊN] Tham quan Thảo Cầm Viên - sở thú Sài Gòn - SaiGon Zoo

6 Views· 08/21/23
KhoaiLangThang
KhoaiLangThang
Subscribers
0

Ở Sài Gòn học và làm được 8 năm nhưng mới đến thảo cầm viên lần đầu tiên.
Vẫn còn thiếu kinh nghiệm nên khi quay hay lia máy và rung tay, sẽ rút kinh nghiệm những lần sau.

Show more

 0 Comments sort   Sort By


Facebook Comments

Up next